NĚCO MÁLO O NÁS

Kdo jsme?

Czech SAR Team je celorepubliková ostatní složka IZS.
Naší hlavní činností je pátrání po osobách, ať už pohřešovaných nebo ztracených na území celé České republiky, za pomoci čtyřkolek a další techniky, kterou máme k dispozici.

Naše činnost je plně dobrovolnická, neúčtujeme si tedy žádné náklady, odměny či platy.

Dále také podporujeme hlavní složky IZS při mimořádných událostech typu povodní, lesních požárů a dalších. Díky naší technice jsme schopni transportovat osoby v ohrožení (zranění a život ohrožující stavy) z těžko přístupného terénu a zkrátit tak čas, za který si osobu převezme záchranná služba.

V případě potřeby jsou naši záchranáři proškoleni v poskytování neodkladné první pomoci přímo na místě nálezu hledané osoby.

Chcizachranovat.cz - Kdo jsme
Chcizachranovat.cz - Největší organizací typu SAR v ČR

Jsme největší organizací
typu SAR v České republice

Spolek byl založen roku 2019. 

Vzhledem k našemu růstu, neustálému zvyšování kvalifikací a profesní vyspělosti, jsme se v roce 2021 stali, dle § 4 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb. - Zákon o integrovaném záchranném systému, celorepublikovou Ostatní složkou IZS. 

Tento fakt s sebou přináší také nutnost přípravy, včetně kontinuálního prověřování znalostí a schopností našich členů. 

PROČ ZROVNA MY?

Snažíme se našim členům zaručit bezpečí, kvalifikaci a také jistý "pracovní komfort". Proto mimo výše zmíněného také zajišťujeme materiální benefity prostřednictvím různých slev na nákupy u našich partnerů, či přímo hromadné nákupy za lepších podmínek.
Případným zájemcům z našich řad umíme také zprostředkovat různé druhy rekvalifikací, akreditací a kurzů s platností i v civilním životě, které jim mohou otevírat další a další dveře a rozvíjejí jejich individuální schopnosti, dovednosti a případně i profesní vzdělávání.

1.

KVALITA

Snažíme se poskytovat naše služby co možná nejkvalitněji, efektivně a empaticky.
K tomu slouží zejména standardizace postupů během našich pátracích akcí a to se neobejde bez znalostí postupů, které se dělají i jinde ve světě.

2.

DŮVĚRA

V první řadě je třeba s rodinou a blízkými pohřešované osoby komunikovat klidně, věcně, vlídně a v případě nutnosti umět také rozpoznat, kdy je správný čas poskytnout krizovou intervenci či se obrátit na externí psychology.

3.

PEČLIVOST

Základem každé pátrací akce je sběr informací o pohřešovaném a tvorba operačního plánu akce na jejich základu. Bez důkladné přípravy je následné pátrání pouze "procházkou", která má šanci na úspěch rovnou náhodě a štěstí.

4.

OCHRANA

Při plánování akce je také naprostou nutností identifikovat možná rizika pro pohřešovaného, ale také pro pátrače. Identifikace rizik spolu s rutinními postupy a osobními ochrannými prostředky pátračů nám zaručí bezpečné pátrání.

OBOROVÉ  SPECIFIKACE

Naši členové se dle vlastních zájmů, preferencí či vzdělání mohou dělit do několika kategorií. 

ČLEN V ZÁCVIKU

Každý nový člen se po dobu jednoho roku od přijetí stává členem v zácviku. Během tohoto zkušebního období se musí zúčastnit 75% dění v daném kraji (zejména pátrání, školení, ale také kulturních akcí). Tímto si nováček vyzkouší veškeré dění ve spolku, může se sám rozhodnout zda je pro něj členství v CST tím pravým a také tím co očekává a naopak kolektiv kraje se s členem seznámí a zjistí, zda člen dobře zapadne do kolektivu a je na něj spoleh. Od člena v zácviku se očekává, že splní veškeré povinné zkoušky a osvojí si zejména dovednosti jako komunikace a komunikace s radiostanicí, chování při pátrání, taktiku pátrání v rojnici a sektorového pátrání, základy první pomoci, základy topografie a navigace, práce s interními mapovými aplikacemi a také spolupráci s ostatními členy CST a složkami IZS. Po tomto zkušebním roce je člen v zácviku na doporučení velitele svého kraje buď zařazen jako řádný člen CST (při splnění všeho výše), případně jeho členství zaniká bez dalších nároků. Člen v zácviku nemá povinnost mít uniformu CST, jeho příslušnost ke spolku / složce je prokazována průkazem a speciální reflexní vestou.

ČLEN CST

Člen CST (případně také řádný člen) je takový člen, který splní veškeré povinné zkoušky a osvojí  si veškeré dovednosti viz. výše a je zařazen po ukončení zkušebního roku (případně dříve dle doporučení velitele kraje) jako řádný člen. Od člena CST se očekává samostatnost, schopnost prezentovat spolek a znát jeho historii a zaměření, samostatnost a profesionalita během pátracích akcí, přičemž zvládá základní taktiky pátrání v rojnici a sektorového pátrání a je schopen samostatně při nich pracovat a plnit řádně svěřené úkoly, jakož i předávat informace a třídit jejich relevantnost. Člen prokazuje příslušnost ke spolku / složce stejnokrojem, průkazem či odznakem. 

PĚŠÍ PÁTRAČ

Pěším pátračem se myslí člen CST, který podstoupí interní certifikaci (intenzivní teoretický a praktický kurz zakončený zkouškou) zaměřenou na pokročilé taktiky a strategie pátrání, práci s lidskými zdroji a jejich vedení v terénu a pokročilou topografii. Pěší pátrač je schopen vedení rojnic a pátracích útvarů, sekčního velení a rozhodování, zná interní administrativu pátrací akce a plánování a je schopen zastávat funkce na štábu. Po získání patřičné praxe je pak pěší pátrač schopen zastat funkci velitele zásahu.

PSOVOD / PÁTRAČ SE PSEM

Jako pátrač se psem je označován psovod, který se svým psem splní interní zkoušky dovedností a poslušnosti a dle požadované kategorie zařazení také samostatnosti v pátrání dle rozlohy. Jako psovod je pak označován psovod se psem, kteří splnili "atest MVČR". Způsobilost pro specializaci psovod a pátrač se psem je posuzována u každého člena individuálně a posuzuje ji velitel psovodů a garant. 

STROJNÍK

Jako strojník je v CST brán majitel / řidič čtyřkolky (nejlépe s vlastním strojem), který má patřičný přehled o ovládání stroje v terénu, splňuje standardy zručnosti a disciplíny při jízdě a pracovní činnosti se strojem v rámci zásahu, zvládá technickou první pomoc a základy sebevyproštění, je schopen vézt s sebou pátrače při motorojnici, ovládá jízdu s připojeným transportním vozíkem a orientuje se v možnostech využití stroje při pátrání a mimořádných událostech.

ZDRAVOTNÍK / LEKTOR PRVNÍ POMOCI

V rámci CST je mimo povinného minima první pomoci možno zastávat také pozici zdravotníků či školitelů první pomoci. Obě tyto funkce jsou děleny dle kompetencí a náročnosti. Podmínkou pro jejich splnění je minimální uznatelné zdravotnické vzdělání (rekvalifikace jako zdravotník zotavovacích akcí / člen první pomoci, zdravotnická škola apod.) a také praxe v jeho výkonu. Způsobilost pro zdravotníka či lektora je posuzována u každého žadatele individuálně a posuzují ji garanti první pomoci spolku.

JINÉ SPECIALIZACE

Je také možné zastávat individuální specializaci v rámci vlastního vzdělání či si v rámci CST takovou specializaci / rekvalifikaci zařídit. Jedná se pak zejména o operátory map, piloty dronů, vůdce malého plavidla, lezce apod.

AKTUÁLNĚ  HLEDÁME

OLOMOUCKÝ KRAJ

Hledáme strojníky a pátrače. Do našeho krajského týmu hledáme nové posily z řad strojníků a pátračů.Pokud jste v přírodě jako doma a nebo vlastníte čtyřkolku a jste ochotni se s ní podílet na pátráních po pohřešovaných osobách a pomoci při mimořádných událostech, pak se s Vámi rádi setkáme a probereme možnosti. Před vyplněním dotazníku si pročtěte také podmínky členství níže.

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Tým Středočechů hledá posily! Pokud jsi zdravotník, minimálně s kurzem "Člen první pomoci" nebo čtyřkolkář, kterému tenhle stroj stojí v garáži a aktivně jezdíš, máš čas a chuť pomáhat,pošli přihlášku!

JIHOČESKÝ KRAJ

Hledáme dobrovolníky, kteří by se chtěli připojit k našemu jihočeskému týmu. Jsme otevření všem, kdo mají zájem pomáhat a přinést novou energii do našeho pohodového kolektivu. Bez ohledu na to, zda jste pátrač, strojník nebo zdravotník, či máte jiné dovednosti, jsme rádi, že vás přivítáme.

Nabízíme vám možnost obohatit váš život o nové zkušenosti a získat nové přátele. Pokud máte zájem, prosím vyplňte náš dotazník a domluvíme se na setkání. Můžeme se potkat u kávy a prodebatovat vaše představy o budoucí spolupráci a jak se můžete zapojit. Těšíme se na vás!

KARLOVARSKÝ KRAJ - hledáme členy a strojníky

Do našeho krajského týmu hledáme pátrače a strojníky. Pokud jste ochotni se podílet na pátráních po pohřešovaných osobách a pomoci při mimořádných událostech, pak se s Vámi rádi setkáme a probereme možnosti.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - hledáme členy a strojníky

Do našeho krajského týmu hledáme pátrače a strojníky. Pokud jste ochotni se podílet na pátráních po pohřešovaných osobách a pomoci při mimořádných událostech, pak se s Vámi rádi setkáme a probereme možnosti.

LIBERECKÝ KRAJ - hledáme členy a strojníky

Do našeho krajského týmu hledáme pátrače a strojníky. Pokud jste ochotni se podílet na pátráních po pohřešovaných osobách a pomoci při mimořádných událostech, pak se s Vámi rádi setkáme a probereme možnosti.

OLOMOUCKÝ KRAJ - hledáme strojníky

Do našeho krajského týmu hledáme nové posily z řad strojníků. Pokud vlastníte čtyřkolku a jste ochotni se s ní podílet na pátráních po pohřešovaných osobách a pomoci při mimořádných událostech, pak se s Vámi rádi setkáme a probereme možnosti. Před vyplněním dotazníku si pročtěte také podmínky členství níže.

PARDUBICKÝ KRAJ - hledáme zdravotníka a člena

Do našeho krajského týmu hledáme nového zdravotníka a také jednoho pátrače, popřípadě strojníka. Před vyplněním dotazníku si pročtěte také podmínky členství níže.

PLZEŇSKÝ KRAJ - hledáme členy a strojníky

Do našeho krajského týmu hledáme pátrače a strojníky. Pokud jste ochotni se podílet na pátráních po pohřešovaných osobách a pomoci při mimořádných událostech, pak se s Vámi rádi setkáme a probereme možnosti.

ÚSTECKÝ KRAJ - kompletní obměna týmu

Z důvodu obměny krajského týmu hledáme dobrovolníky na všechny pozice v Ústeckém kraji. Pokud jste ochotni se podílet na pátráních po pohřešovaných osobách a pomoci při mimořádných událostech, pak se s Vámi rádi setkáme a probereme možnosti. Před vyplněním dotazníku si pročtěte také podmínky členství níže.

ZLÍNSKÝ KRAJ

Do našeho krajského týmu hledáme nové posily. Pokud jste ochotni se podílet na pátráních po pohřešovaných osobách a pomoci při mimořádných událostech, pak se s Vámi rádi setkáme a probereme možnosti. Před vyplněním dotazníku si pročtěte také podmínky členství níže.

Chcizachranovat.cz - Profil člena

CHCETE K NÁM DO TÝMU?

PROFIL ČLENA CST

Co se od Vás čeká?

a) Věk minimálně 18 let.

b) Doložená trestní bezúhonnost.

c) Občanství České republiky.

d) Plná způsobilost k právním úkonů.

e) Dobrý zdravotní stav, přičemž lze udělit výjimku pro osoby se zdravotním omezením v případě, že budou trvale zastávat pozice, které neomezí činnost ostatních členů spolku v místě zásahu nebo činnosti a zároveň neohrozí danou osobu na životě a zdraví.

f) Ztotožnění se s cíli CST a zájem v jeho prospěch dobrovolnicky pracovat a případně se finančně podílet na nákladech CST (vlastní benzín do techniky apod.).

g) Písemné stvrzení souhlasu se stanovami, řádem CST, etickým kodexem a podpisem členské smlouvy.

h) Uhrazení ročního členského příspěvku (2000,- Kč jako Člen v zácviku - první zkušební rok, další roky jako řádný člen 1000,- Kč).

Co nabízíme?

a) Dobrovolnickou činnost v dobrém kolektivu.

b) Možnosti vlastního rozvoje a dovzdělávání.

c) Různé členské benefity (slevy na produkty, exkurze a stáže, apod.).

Zní mi to zajímavě, asi to zkusím....

1.

Splňuji všechny podmínky a mám zájem stát se členem, co teď?

Pokud ve vašem kraji probíhá aktuálně nábor, klikněte rovnou na "VYPLNIT DOTAZNÍK" a otevře se dotazník pro daný nábor k vyplnění.
Pokud aktuálně nábor neprobíhá, vyplňte "DOTAZNÍK UCHAZEČE O ČLENSTVÍ" a pošlete nám obecný dotazník, kde vyplníte navíc svůj kraj a budete zařazeni do pořadníku uchazečů pro daný kraj.

2.

Dotazník odeslán, co bude dál?

V dohledné době (obvykle 1-3 týdny) se s Vámi spojí velitel vašeho spádového kraje, po telefonu Vás ještě trochu "vyzpovídá" a poté si s Vámi domluví osobní schůzku - vstupní pohovor (v případě že neprobíhá nábor, domluvíte se na možnostech). Dobrým zvykem je také, že Vám velitel zašle přijímací dokumenty (smlouvy, prohlášení o mlčenlivosti a GDPR, etický kodex, popř. jiné) k prostudování.

3.

Schůzka domluvená, co si na ni vzít?

Na schůzku s velitelem kraje si s sebou připravte prostudované dokumenty poskytnuté velitelem (pokud je poskytl předem a ne až na pohovoru), občanský průkaz pro ověření Vaší totožnosti, výpis z rejstříku trestů a Vaše případné doplňující dotazy, které před vstupem ještě máte. Pokud vše dobře dopadne, tak podepíšete vstupní dokumenty (případně je teprve dostanete k prostudování a podpisu domů).

POHOVOR ÚSPĚŠNĚ PROBĚHL A NYNÍ JSEM ČLENEM, CO DÁL?

Na uvedený e-mail Vám přijdou všeobecné informace pro nováčky a také instrukce k přihlášení do členského intranetu. V intranetu pak naleznete veškeré nutné informace, kalendář akcí, kontakty na velitele a osoby odpovědné za výstrojní a jiné sekce a také přístup na interní kurzy na vzdělávací platformě Google Classroom. V případě dalších dotazů či nejasností se pak obracejte na svého velitele kraje, či osoby odpovědné za konkrétní dotazovaný okruh.

Pokud ve Vašem kraji neprobíhá aktuálně nábor, ale chcete se přesto zapojit, můžete nám vyplnit >dotazník uchazeče< a velitel vašeho kraje se s Vámi spojí. V případě že máte konkrétní dotazy, neváhejte nám napsat e-mail.

Kontaktní e-mail pro uchazeče:  personalni@sarteam.cz